عملکردکلیدهای روی دستگاه بیسیم واکی تاکی مجاز طنین TN2000

عملکردکلیدهای روی دستگاه بیسیم واکی تاکی مجاز طنین TN2000

  •  

عملکردکلیدهای روی دستگاه

بی سیم

  • واکی تاکی مجاز طنین TN2000  در این مطلب بیشتر با عملکرد Button های بیسیم واکی تاکی مجاز طنین TN2000 آشنا میشوید .

 • DIAL : در حالت عادی به تنهایی برای تعویض کانال و به صورت ترکیبی با کلید های دیگر برای تغییر حالت و یا تغییر منوها استفاده میگردد.
 • PTT : جهت ارسال پیام.
 • ON/OFF : دکمه نارنجی رنگ کنار ( سمت چپ ) که در صورت نگهداشتن آن دستگاه از حالت خاموش به روشن و بالعکس تغییر وضعیت میدهد.
 • VOL : برای تنظیم بلندی صدای بلندگو میباشد.
 • LAMP : برای روشن و خاموش کردن چراغ قوه فوقانی بیسیم میباشد.
 • SCAN : برای جستجو در کانالهای موجود و پیدا نمودن کانالی که در حال ارسال پیام میباشد این گزینه را فعال مینماییم.

در صورت نگهداشتن دکمه SCAN به مدت ۵ ثانیه صفحه کلید قفل (LOCK) و برای بازگشایی قفل (UNLOCK) دکمه SCAN را به مدت ۵ ثانیه بفشارید.

خواندن
قیمت و خرید بیسیم واکی تاکی دست دوم کارکرده
 • RADIO : برای روشن و خاموش کردن رادیو موج FM میباشد و برای تغییر فرکانس میتوان از دکمه DIAL استفاده کرد.
 • ALARM : برای فعال نمودن زنگ خطر در مواقع اظطراری و برای قطع زنگ خطر، دکمه PTT را بفشارید.
 • MODE : برای ورود و خروج به منوی آپشن های دستگاه میباشد.
 • ENTER : برای ذخیره تغییرات در آپشن های منوی دستگاه میباشد.