کد ضد شنود بیسیم واکی تاکی

کدهای ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز

بیسیم یک دستگاه فرستنده و گیرنده فرکانس میباشد که در صورت دریافت فرکانس تعریفی در دستگاه نسبت به پخش آن فرکانس از طریق بلندگو عمل می نماید در صورتی که در آن فرکانس کد تعریف شده باشد، دستگاه های تعریف نشده با توجه به دریافت فرکانس مورد نظر نمیتوانند کد را خوانده و در نتیجه پخش پیام از طریق بلندگو انجام نمیگیرد و این پیام فقط در دستگاههای مورد نظر که کدهای ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز در آنها تعریف شده اند پخش میگردد و اصطلاحاً مکالمات در بین این دستگاه های بیسیم واکی تاکی خصوصی میگردد . 

به عبارت دیگر این کدها ، جهت جلوگیری از شنود کانال مورد استفاده توسط مصرف کننده، برای دیگر بهره برداران از هرگونه بیسیم که ممکن است بصورت تصادفی در محدوده استفاده بیسیم مورد نظر باشند مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین در موارد خاص به بهره بردار از بیسیم این امکان داده میشود که اشخاص و پرسنل استفاده کننده از بیسیم را طبقه بندی کند به صورتی که در هر کانال تنها ارتباط بین افراد خاص برقرار گردد ( یعنی در کانال مورد نظر تنها افراد مورد نظر بتوانند با یکدیگر ارتباط خصوصی داشته باشند و دیگر افراد در همان کانال مورد نظر ارتباط عمومی داشته باشند ) لازم بذکر است این امکان محدودیتی در تعداد بیسیم و کانال ندارد .

کدهای ضد شنود انواع بیسیم واکی تاک مجاز شامل برند و مدل های زیر می باشد :

 • موتوکام MOTOCOM MC444 , MC555 , MC666
 • طنین Tanin TN2000 , GP89 , GP23 , GP800 , GP900
 • کاوش KAVOSH T816
 • صبا SABA SF-K1
 • ال پی دی LPD 320 , 328
 • پویا POOYA WPR-215
 • استارکام SATARCOM S2 , PRO
 • موتو MOTO R1 , R2 , R4
 • پرکامز Percoms PL305 , PL365
 • سف SEF S1 , S2

جدول کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز طنین

 • دستورالعمل تغییر کد ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز طنین Tanin مدل GP-23 :
 • ابتدا دکمه ( _ ) در کنار بیسیم ( جهت کاهش صدای بلندگو ) را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته تا منو کدها روی LED مشاهده گردد.
 • سپس با استفاده از دکمه تغییر کانال در بالای بیسیم نسبت به تغییر کد مورد نظر خود از روی جدول پیوست ( در ذیل ) اقدام نمایید.
 • پس از انتخاب کد مورد نظر، دکمه پاور در بالای بیسیم یکبار فشرده تا صدا BEEP شنیده شود و عملیات ذخیره گردد.
 • دقت شود جهت ایجاد ارتباط خصوصی بین بیسیم های دیگر بر روی هر کانال و بیسیم دیگر عملیات فوق الذکر تکرار گردد.
کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز
کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز

www.ott 300x247 - کدهای ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز طنین Tanin GP-23

 • دستورالعمل تغییر کد ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز طنین Tanin مدل GP-900 :
 • ابتدا دکمه ( MENU) را فشرده تا وارد منوهای دستگاه بیسیم شوید.
 • سپس با استفاده از دکمه جهت چپ و راست بر روی گزینه کد ۶۷٫۰ کلید MENU را دوباره فشرده و نسبت به تغییر کد مورد نظر خود اقدام نمایید.
 • پس از انتخاب کد مورد نظر، دکمه MENU را یکبار فشرده تا عملیات ذخیره گردد.
 • دقت شود جهت ایجاد ارتباط خصوصی بین بیسیم های دیگر بر روی هر کانال و بیسیم دیگر عملیات فوق الذکر تکرار گردد.

برای تغییر کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز طنین Tanin مدلهای GP89 , GP800 بصورت پیش فرض بر روی ۶۷٫۰ می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MOTOCOM

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MOTOCOM مدلهای MC444 , MC555 , MC666 بصورت پیش فرض بر روی ۶۹٫۳ می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

بیسیم واکی تاکی مجاز صبا SABA

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز صبا SABA مدل SF-Ki1 بصورت پیش فرض بر روی OFF می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

بیسیم واکی تاکی مجاز کاوش KAVOSH

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز کاوش KAVOSH مدل T-816 بصورت پیش فرض بر روی OFF می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر به روش زیر عمل نمایید.

 • ابتدا دکمه ( MENU) را فشرده تا وارد منوهای دستگاه بیسیم شوید.
 • سپس با استفاده از دکمه UP , DOWN بر روی گزینه R-CTDC کلید MENU را دوباره فشرده و نسبت به تغییر کد مورد نظر خود اقدام نمایید.
 • پس از انتخاب کد مورد نظر، دکمه MENU را یکبار فشرده تا عملیات ذخیره گردد.
 • سپس عملیات فوق را روی گزینه T-CTDC تکرار نمایید.
 • دقت شود جهت ایجاد ارتباط خصوصی بین بیسیم های دیگر بر روی هر کانال و بیسیم دیگر عملیات فوق الذکر تکرار گردد.

بیسیم واکی تاکی مجاز ال پی دی LPD

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز ال پی دی LPD  مدل ۳۲۸ بصورت پیش فرض بر روی هر کانال متغییر می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

 • ابتدا دکمه ( MENU) را فشرده تا وارد منوهای دستگاه بیسیم شوید.
 • سپس با استفاده از دکمه UP , DOWN بر روی گزینه R-CTDC کلید MENU را دوباره فشرده و نسبت به تغییر کد مورد نظر خود اقدام نمایید.
 • پس از انتخاب کد مورد نظر، دکمه MENU را یکبار فشرده تا عملیات ذخیره گردد.
 • سپس عملیات فوق را روی گزینه T-CTDC تکرار نمایید.
 • دقت شود جهت ایجاد ارتباط خصوصی بین بیسیم های دیگر بر روی هر کانال و بیسیم دیگر عملیات فوق الذکر تکرار گردد.

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز ال پی دی LPD  مدل ۳۲۰ بصورت پیش فرض بر روی OFF می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

بیسیم واکی تاکی مجاز استارکام STARCOM

کد های ضد شنود بیسیم واکی تاکی مجاز استارکام STARCOM مدل PRO بصورت پیش فرض بر روی OFF می باشد و برای تغییر آن دستگاه مورد نظر را به دفتر خدمات پس از فروش Ott ارسال تا توسط کارشناسان فنی بوسیله کابل و برنامه مخصوص نسبت به تغییر کد دلخواه کاربر اقدامات لازم صورت پذیرد.

بیسیم واکی تاکی طنین Tanin TN2000 و طیف TEAF TF-192

RX CODE   ,   TX CODE :
جهت فعال نمودن سیستم عدم شنود یا بعبارتی دیگر برای اینکه کانال های بیسیم از حالت عمومی خارج شده و افراد دیگری که داراری بیسیم هستند نتوانند صدای شما را شنود کنند از این کد ها استفاده میکنیم.
این سیستم را میتوانیم بر روی بعضی کانالها و یا بر روی تمامی ۳۵ کانال موجود اجرا نماییم.
الف ) بر روی گزینه RX CODE کلید ENTER را بزنید.
ب ) یکی از کدهای موجود را به دلخواه انتخاب نمایید و کلید ENTER را بزنید. ( کد انتخاب شده را به خاطر بسپارید )
گزینه OFF برای غیر فعال کردن این سیستم میباشد.
ج ) سپس بر روی گزینه TX CODE کلید ENTER را بزنید و همان کد را انتخاب نمایید.
د ) اکنون همین مراحل را برای سایر دستگاههایی که می خواهید با آنها ارتباط خصوصی داشته باشید تکرار کنید.
توجه داشته باشید که شماره کانال و همچنین کدهای انتخاب شده در همه دستگاهها باید مثل هم باشد

فرکانس بیسیم واکی تاکی مجاز
جهت اطلاع از فرکانس کانال های بیسیم واگی تاکی مجاز بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

مقایسه و خرید اینترنتی بیسیم واکی تاکی مجاز
جهت مقایسه و خرید اینترنتی بیسیم واکی تاکی مجاز  و لوازم جانبی از فروشگاه اینترنتی و پرداخت از طریق درگاه بانک ملت به لینک زیر مراجعه فرمایید.

تماس با ما