درجه حفاظت یا استاندارد IP چیست؟

درجه حفاظت یا استاندارد IP چیست؟

ممکن است برای شما پیش آمده باشد در لوازم الکترونیکی مانند تلفن همراه و بیسیم واکی تاکی، کد هایی مانند IP53 را دیده باشید. این کدها درجه حفاظت یا استاندارد IP (Ingress Protection) می باشد. این استاندارد درجه حفاظت وسیله الکترونیکی را در برابر جامدات و مایعات نشان می دهد. در ادامه به توضیح مفاهیم رقم های استاندارد IP می پردازیم.

مفهوم عدد اول استاندارد IP

رقم اول درجه حفاظت وسیله الکترونیکی مانند بیسیم واکی تاکی را برابر جامدات نشان می دهد. این مواد می تواند دست و انگشتان، گرد و خاک و دیگر ذرات جامد ریز در محیط می باشد. این عدد از شماره ۰ شروع شده که نشان از عدم محافظت است و تا عدد ۶ ادامه پیدا می‌کند که نشانگر محافظت کامل لوازم الکترونیکی در برابر ذرات جامدات نیز می باشد.

در زیر دیگر ارقام درجه محافظت را مشاهده می نمایید :

خواندن
بیسیم واکی تاکی دیجیتال و آنالوگ

۰ : عدم وجود محافظت

۱ : محافظت لوازم الکترونیکی در مقابل اجسام بزرگتر از mm 50  مثل دست

۲ : محافظت لوازم الکترونیکی در مقابل اجسام بزرگتر از mm 12,5 مثل انگشتان دست

۳ : محافظت لوازم الکترونیکی در مقابل اجسام بزرگتر از mm 2.5 مثل میخ

۴ : محافظت لوازم الکترونیکی در مقابل اجسام بزرگتر از mm 1 مثل مفتول

۵ : محافظت نسبتاً بالای لوازم الکترونیکی برابر گرد و غبار

۶ : محافظت کامل لوازم الکترونیکی برابر ورود گرد و غبار به داخل دستگاه

درجه حفاظت یا استاندارد IP
درجه حفاظت یا استاندارد IP

مفهوم رقم دوم استاندارد IP

رقم دوم درجه حفاظت بیانگر محافظت دستگاه الکترونیکی مانند واکی تاکی در برابر ورود مایعات می باشد. رقم دوم از عدد ۰ شروع شده و تا عدد ۸ ادامه دارد که مشخص میکند وسیله الکترونیکی در چه مدت توان محافظت در برابر ورود آب را دارد.

درجه محافظتی دستگاه در برابر مایعات و رطوبت در زیر ذکر شده است.

۰ : عدم وجود محافظت

۱ : دستگاه در مقابل ریزش قطره های آب بصورت عمودی ایمن است.

خواندن
بی سیم

۲ : دستگاه در مقابل ریزش قطره های آب با زاویه ۱۵ درجه محافظت می گردد.

۳ : دستگاه در مقابل ریزش قطره های آب با زاویه ۶۰ درجه بصورت پاششی و اسپری، مقاوم است.

۴ : دستگاه در مقابل نفوذ هر گونه آب و رطوبت با زاویه های مختلف ایمن است.

۵ : دستگاه در مقابل نفوذ آب با فشار مقاوم است.

۶ : دستگاه در مقابل نفوذ آب با فشار  قوی مقاوم است.

۷ : در برابر غوطه ور شدن دستگاه الکترونیکی در عمق ۱۵ تا ۱۰۰ سانتی متر در مدت زمان سی دقیقه، دارای مقاومت است.

۸ : در مقابل غوطه‌ور شدن به مدت طولانی دارای محافظت کامل است.