پرداخت کارت به کارت

شماره کارت بانک ملت به نام امیر بلندیان

4031 9134 3373 6104

لطفاً پس از پرداخت وجه سفارش از طریق کارت به کارت ، فیش واریز را به شماره واتس آپ زیر ارسال فرمایید. در صورت عدم ارسال فیش، سفارش شما ثبت نمی گردد. 

09016505161