گالری پیمان مدیریت

گالری عکس پیمان مدیریت

گالری عکس پیمان مدیریت

گالری عکس پیمان مدیریت

در روش پیمان مدیریت ( کلیه هزینه های اجرای پروژه ) حقوق و دستمزد کارگران و پیمانکاران، خرید مصالح، ابزارآلات و تجهیزات، حمل و عوامل اجرایی و … به عهده کارفرما بوده که با اطلاع و رضایت کامل ایشان و تایید فاکتورها انجام می گیرد که پیمانکار درصدی از کل فاکتورها و هزینه ها را به عنوان نظارت و مدیریت پروژه از کارفرما اخذ می کند .
قابل ذکر است که در این روش ساخت کلیه قیمت ها و فاکتورها به صورت حداقل از طرف پیمانکار به کارفرما اعلام می گردد و پس از تاییدد ایشان ( کارفرما ) و استعلام قیمت ها، فاکتورها و دستمزد پیمانکاران پرداخت خواهد شد .

چرا پیمان مدیریت ؟

از ویژگی و برتری های این روش ساخت می توان به مدیریت هزینه ها و در نهایت کاهش کلی هزینه های اجرای پروژه اشاره داشت .

انواع پیمان و قراردادهای ساختمان :

۱ )  پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان

۲ )  پیمان امانی

۳ ) پیمان دستمزدی

۴ )  پیمان های خاص ( گلوبال )

۵ ) پیمان طرح و اجرا

۶ ) پیمان با تعیین پیمانکار عمومی

۷ ) پیمان کلید در دست یا B.O.T

۸ ) پیمان فاینانس ( Finace )