گالری محوطه سازی

گالری محوطه سازی

عکس محوطه سازی

عکس محوطه سازی

عکس محوطه سازی - گالری محوطه سازی

طراحی باغ

طراحی باغ هنر و فرایند طراحی و ایجاد تصمیم برای .ترکیب و کاشت باغ و منظره است. باغ یا به وسیلهٔ خودِ .باغدار یا استاد با تجربه طراحی می‌شود. اکثر طراحان با تجربه باغ‌ها، در باغبانی، اصل و اساس طراحی و .معماری کاشت را تعلیم دیده‌اند. سطحی رسمی و مطابق قوانین از تعلیم و تربیت که. اغلب نیازمند گواهی دولت و معمولاً پیشرفته است. از میان مطالعات تصادفی، تحقیق جدی .در برنامه‌های باغداران با تجربه یا با پیوستن به باشگاه‌های باغبانی، باغداران غیر .حرفه‌ای با داشتن تجربه زیاد از کار سخت برای ساعت‌های طولانی در باغ‌های. خودشان، امکان دارد موفق شوند.

 

بخش‌های طراحی باغ
گرچه باغ به وسیلهٔ یک طراح حرفه‌ای و با تجربه یا طراح غیر حرفه‌ای و آماتور طراحی شود، مبنای اصلی از طراحی مؤثر باغ، خلق و ایجاد باغ‌هایی را نتیجه می‌دهد که فرد استفاده کننده یا مالک باغ بتواند نیازها، اهداف و آرزوهای خود را تحقق بخشد. عنصرهای طراحی باغ شامل: ترکیب منظره مانند راهرو، دیوار، ویژگی‌های آب، محدودهٔ نشیمن و تزیین کردن – خود گیاهان با مورد توجه قرار دادن نیازمندی‌های باغبانی، شکل ظاهری درختان در هر فصل، طول عمر، عادات رشد، اندازه، سرعت رشد و نمو و ترکیب با دیگر گیاهان و در آخر ویژگی‌های مناظر است. توجه داده شده به نیازهای حفظ نگهداری باغ که شامل زمان و اندوختهٔ فراهم برای نگهداری همیشگی است می‌تواند روی انتخاب گیاهان از نظر سرعت رشد، پخش کردن یکسان و… تأثیر بگذارد. گرچه سالانه یا چندساله و همیشگی، دوران شکوفایی و ویژگی‌های دیگر آن‌ها، توجهات مهم در طراحی باغ، چگونگی استفاده از باغ، خواستن نوع سبک مورد نظر (رسمی یا غیررسمی، مدرن یا سنتی و …) و چگونگی مرتبط شدن راه باغ و خانه یا دیگر محدوده‌های احاطه شده را در بر می‌گیرد؛ همهٔ این توجه‌ها موضوعی برای محدودیت‌های بودجه و هزینهٔ مقرر شده هستند.

 

نحوهٔ طراحی کاشت

طراحی کاشت به استعداد طراحی و توانایی قضاوت، نقل زیبایی شناسی نیاز دارد که با سطح بالایی از دانش باغبانی و گل کاری و محیط زیست و فرهنگ آنجا ترکیب شود. طراحی کاشت شامل دو سنت بزرگ است: طرح کاشت به صورت رسمی در خطی مستقیم و متقارن مانند ایران و اروپا و یا کاشت به صورت نامتفارن مانند آسیا، کاشتی طبیعی گرایانه است.

 

ویژگی‌های یک باغ رسمی

….

اطلاعات بیشتر در رابطه با محوطه سازی