گالری سقف کامپوزیت

عکس سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت

عکس سقف کامپوزیت

سقف مرکب ( کامپوزیت ) در سازه های فلزی :

سقف مرکب ( کامپوزیت ) سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند

سقف مرکب ( کامپوزیت ) در سازه های فلزی

سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد..و بتن برای اینکه. یکپارچگی این سقف رعایت شوند.از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده. و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودنن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله). بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند بهه مقاومتش کمک کند.

 

دانشنامه :

سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت، نوعی سقف است که بصورت از ترکیب از تیرآهن و بتن می‌باشد. در این نوع سقف لنگرهای خمشی و برشی را تیرهای فلزی .با ترکیب با بتن تحمل می‌کنند. فشار را بال بالایی تیرها به همراه بتن تحمل کرده و نیروی کششی را بال پایینی تیر تحمل می‌نماید و به این ترتیب مقطعی مرکب از بتن و فولاد برای تحمل لنگرهای کششی و فشاری خواهیم داشت. برای درگیر کردن بتن و فولاد در تیرها، روی بالهای تیرها قطعات فلزی ای به عنوان برشگیر جوش داده می شود. همچنین با استفاده از میلگردهای حرارتی در دو جهت عمود بر هم ضمن ایجاد یکپارچگی بیشتر از ترک خوردن بتن جلوگیری می کنند. تیرهای فرعی در این سقف ها تیرآهن های لانه زنبوری یا ساده هستند. برای قالب بندی این سقف

ها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود. این سقف ها در مقایسه با سقف تیرچه بلوک از مقاومت بیشتری برخوردارند. و در هنگام زلزله بدلیل یکپارچگی بیشتر، بهتر عمل می کنند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با سقف کامپوزیت