اجرای سقف کرومیت

اجرای سقف کرومیت

سقف کرومیت

سقف کرومیت چیست ؟

در سیستم سقف کرومیت از تیرچه های فولادی با جان باز ( تیرچه کرومیت ) در ترکیب با بتن استفاده می شود. برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت) و یا یک پر کننده سبک دیگر استفاده می شود.

تیرچه های فولادی متشکل از یک نبشی در بال فوقانی و یک تسمه .در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده درجان می باشند .  فاصله بین تیرچه ها ۷۳ تا ۱۰۰ سانتی متر و ضخامت بتن روی سقف بین ۴ تا ۱۰ سانتی متر است. تیرچه ها خود ایستا هستند و به نحوی طراحی شده اند که به تنهایی وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را تحمل می کنند . لذا اجرای این سقف نیاز به استفاده از شمع ندارد .

اجرای سقف کرومیت ساختمان
اجرای سقف کرومیت

مزایای سقف کرومیت

– عدم نیاز به شمع بندی – به دلیل اینکه خود تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را تحمل می کند.

سرعت و سهولت اجرا – این نوع سقف به نسبت سیستم های مشابه ، آسانتر و با سرعت بیشتری انجام می شود ، بطوریکه ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی روی سقف قابل رفت و آمد و بارگذاری سبک است .

– امکان اجرای سقف بصورت همزمان – به دلیل عدم استفاده از شمع می توان عملیات بتن ریزی را بر روی چند سقف به صورت همزمان انجام داد.

– یکپارچگی سقف و اسکلت – به علت جوش شدن تیرچه ها به اسکلت. ، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت یکپارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم صلب عمل کند.

– امکان حذف کش ها – به علت یکپارچگی سقف و اسکلت می توان .کش ها (اعضای غیر باربر) را حذف کرد . این موضوع ، علاوه بر صرفه جویی در مصرف فولاد باعث یکنواختی زیر سقف نیز می شود. در سقف های. تیرچه بلوک معمولی ، به علت عدم امکان اتصال مکانیکی بین تیرچه های. بتنی و پل های فلزی ، هماهنگی تغیر مکان جانبی قابها به وسیله کش ها تامین گردد .

کاهش مصرف بتن و کمتر بودن وزن سقف – به علت فاصله زیاد تیرچه ها ، از مصرف بتن حدود ۲۰ % کاسته می شود و لذا سقف سبک تر می گردد.

– یکنواختی زیر سقف و مصرف گچ و خاک کمتر

– پایین بودن تنش در بتن

– امکان طراحی و اجرای سقف با دهنه ها و باربری خاص – تا کنون سقف با دهنه حدود ۵ متر و. .یا شدت بار  ۷ تن بر متر مربع اجرا شده و به تایید رسیده است .

– حذف اثر فولاد در زیر سقف – به علت پایین تر بودن سطح بلوکها نسبت .به تیرچه ها ، پوشش گچ و خاک زیر تیرچه ها نسبت به سایر سقفها بیشتر است ، این موضوع باعث کاهش جذب ذرات معلق می گردد .

– سهولت اجرای داکت( بازشو) – به علت فاصله زیاد تیرچه ها .از هم ، برای عبور لوله های تاسیسات و…  نیاز به قطع کردن تیرچه ها نمی باشد.

اجرای این سقف بر روی اسکلت های فولادی ، بتنی و دیوارهای باربر امکانپذیر می باشد.

در سقف کامپوزیت کرومیت با استفاده از قالب های فلزی فضاهای خالی .بین تیرچه ها قالب بندی می شود . نهایتأ با حذف قالب ها پس از بتن ریزی ، سقفی سبک بوجود می آید . در این سیستم به علت غرق شدن کامل جان تیرچه ها در بتن ، لرزش کمتری نسبت به سایر سیستم های مشابه سقف کامپوزیت مشاهده می کنیم.